Vad är ett kreditkortsaldo?

kreditkortsaldo
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 10 februari 2020 •  3 min

Om du läser villkoren för det kreditkort du har eller funderar på att skaffa finns det många ord som kan vara svåra att förstå. Ett av dessa kanske är saldo. Här ska vi försöka reda ut vad ditt kreditkortsaldo egentligen står för och hur det fungerar.

Definitionen på saldo

Ett saldo på ditt konto, i detta fall ditt kreditkortskonto, definieras som de debiteringar som gjorts på kontot minus de krediteringar som gjorts. I klartext innebär detta att de inbetalningar du gjort eller eventuella återbetalningar som skett, läggs på saldot och de köp och kontantuttag du gör dras från saldot.

Med andra ord, ett positivt saldo på ditt kreditkort innebär att du har ett tillgodohavande och ett negativt saldo innebär att du har en skuld.

Saldot på din faktura

I informationen från kortutgivarna står det ofta att du kan se ditt saldo på din faktura, men på många kontokortsfakturor nämns inte ordet saldo. Istället står där ingående respektive utgående skuld. Detta betyder ju precis samma sak, men kan vara förvirrande.

Positivt och negativt saldo

Ett positivt kreditkortsaldo är precis som det låter, positivt. Det betyder att kreditkortsföretaget är skyldig dig pengar, att du har ett tillgodohavande. Många av kreditkorten tillåter inte att du har ett positivt saldo då det krävs att man har en registrerad bankverksamhet för detta. Dessa kommer då att föra över ditt tillgodohavande till det bankkonto du har registrerat hos dem. Skulle du inte ha något bankkonto registrerat skickar de pengarna med avi.

Sparränta på positivt saldo

Hos de kortutgivare som har bankverksamhet får du oftast ränta på ditt positiva saldo, t.ex OKQ8:s VISA ger dig möjlighet att ha upp till 150 000 kr tillgodo på ditt kort och du får då 0,75% i sparränta. Då de lönekonton många har inte ger någon ränta kan ju detta låta bra, men se upp. Det är ofta så att om du inte använder krediten på kortet vid köp får du inte heller bonus på köpen. Då kan det vara bättre att jämföra olika bankkonton och ha dina pengar på ett som ger en bra ränta.

Ett negativt saldo betyder i sin tur att du utnyttjat din kredit för köp eller kontantuttag. Skulle ett negativt saldo uppkomma trots att du inte utnyttjat kortet kan det eller dess uppgifter ha kommit i orätta händer. Spärra ditt kort!

Sammanfattningsvis

Ett kreditkortsaldo står för ditt tillgodohavande respektive din skuld. Om saldot är positivt har du ett tillgodohavande. Detta är bara tillåtet hos kortutgivare som är bank och du får då oftast sparränta, men bonuspoäng vid köp kan utebli. Är saldot däremot negativt betyder det att du är skyldig din kreditgivare pengar. Detta uttryck brukar ersättas med skuld.

Skulle du fått ett negativt saldo trots att du inte utnyttjat kortet ska du omedelbart spärra det.

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]