Kreditkort – Den kompletta guiden

kreditkort
Av Mikael Boman •  Uppdaterad: 20 januari 2020 •  35 min

Kreditkort är ett mycket vanligt betalningsmedel i Sverige. De vanligaste betalningsförmedlarna är Visa, Mastercard, American express och Diners. Bara i Sverige beräknas det finnas 5 miljoner Visakort. Om du funderar på att skaffa ett kreditkort för första gången, eller tänker på att byta finns det många saker att ta hänsyn till. Därför har vi här sammanställt den kompletta guiden till kreditkort.

Innehåll

Vad är ett kreditkort?

Ett kreditkort är ett rektangulärt kort, oftast av plast. Det har en kredit kopplat till sig med vilken du kan göra inköp både i butiker och online eller ta ut kontanter i automater. Kortet utfärdas av en bank eller annan kreditgivare och är ansluten till någon av de stora betalningsförmedlarna, i Sverige oftast Visa eller Mastercard.

Det finns många olika kreditkort att välja på, alla med sina egna fördelar och nackdelar. Räntor och avgifter kan skilja sig åt och korten har olika bonusprogram, rabatter och försäkringar.

De köp du gör under en månad samlas på en faktura som ska betalas i efterskott och du kan då välja mellan att betala hela beloppet eller dela upp det i mindre avbetalningar.

Vad är skillnaden mellan ett kontokort och kreditkort?

Med ett kreditkort har du en fastställd kredit som du kan använda. Det innebär att du inte betalar något vid transaktionstillfället utan du får en faktura i efterhand på månadens inköp. Du kan dessutom välja att dela upp denna faktura i delbetalningar.

Ett kontokort, också kallat bankkort, är ett kort som är kopplat till ett konto. När du genomför ett köp eller tar ut kontanter med ett sådant dras summan direkt från ditt konto. Skulle du sakna täckning på ditt konto nekas ditt köp.

En fördel med kontokortet kontra kreditkortet är att du inte kan skuldsätta dig. En nackdel med kontokort är att de oftast saknar bonusprogram och rabatter. Om det finns så är de oftast begränsad till utfärdarens butiker, t.ex bonus vid inköp i en ICA-butik med ICAs kontokort.

Vad är fördelarna med att ha ett kreditkort?

Det finns många fördelar med att ha ett kreditkort. Några av dessa är:

Hur många kreditkort kan man ha?

Det finns i teorin ingen övre gräns för hur många kreditkort du kan ha, men i praktiken är det en annan sak, om du inte är Bill Gates eller någon annan oerhört rik person. Så i praktiken är antalet kreditkort du kan ha beroende på hur din ekonomi ser ut.

Då du ansöker om ett nytt kreditkort måste den du ansöker hos enligt lag göra en kreditbedömning. I den kreditupplysning som görs ingår din inkomst, förmögenhet, skulder och tidigare beviljade krediter. Utifrån dessa uppgifter gör kreditgivaren en bedömning av din kreditvärdighet, det vill säga din förmåga att betala tillbaka en utnyttjad kredit, varefter din ansökan godkänns eller avslås.

Kommer mitt kreditkort leda till överkonsumtion?

Det här är en relevant fråga. Men för att svara på den måste du ställa några frågor till dig själv. Har du bra ordning på din ekonomi? Brukar ditt konto vara tomt innan nästa lön kommer in? Har du lätt att falla för impulser och göra inköp utan att ha planerat det?

Om du svarat ja på någon av dessa frågor finns det helt klart en risk för att du kommer att överkonsumera och överskuldsätta dig. Om du inte har järnkoll på din ekonomi rekommenderas att använda ett vanligt bankkort.

Se över din ekonomi och gör upp en realistisk budget som du följer. Här sätter du upp ett mål att spara en viss summa varje månad, med målet att ha en buffert på minst en månadslön. När du lyckats med detta kan du återigen börja titta på vilket kreditkort som är rätt för dig.

Vad kostar ett kreditkort?

Kostnaden för ett kreditkort kan skilja sig åt både beroende på vilket kort du väljer och på hur du använder det. I kostnaderna ingår årsavgift, fakturaavgifter och vilken årsränta krediten har. Även andra avgifter, t.ex vid kontantuttag, försenad betalning användning utomlands och så vidare kan påverka kostnaderna för ett kreditkort..

Så här gäller det att jämföra korten utifrån hur du kommer att använda dem. Kostnaderna kan ju skilja sig åt ganska mycket.

Hur ska jag välja kreditkort?

Vilket kreditkort som passar just dig beror ju framförallt på hur du kommer att använda det och vad du vill få ut av det.

Vem kan få kreditkort?

De krav som finns för att kunna få ett kreditkort är dels de lagstadgade krav som finns och de krav som kreditgivaren dessutom har.

De lagstadgade kraven är att man måste vara myndig vilket regleras i föräldrabalkens 9§ (1). I konsumentkreditlagen (2), sägs det ska kontrolleras att den sökande har ekonomiska förutsättningar för att betala sin kredit.

I de ekonomiska förutsättningarna ingår inkomster, tillgångar, utgifter och skulder samt eventuella borgensåtaganden.

Kreditgivare har ofta högre krav. T.ex kan de kräva att du har fast jobb och ha uppnått högre ålder. Om du skulle ha betalningsanmärkningar innebär det mycket små möjligheter att få en kredit, men här sker ibland en individuell prövning.

Hur ansöker jag om ett kreditkort?

En ansökan kan du göra online på den webbplats kreditgivaren har. Många kreditkort, t.ex från storbanker och bensinbolag kan du också söka på deras kontor respektive bensinmackar. När du ska ansöka finns det färdiga formulär som du fyller i. I din ansökan uppger du:

Efter att du lämnat din ansökan inhämtar kreditgivaren en kreditupplysning på dig, och gör en samlad bedömning av de uppgifter de har. Därefter får du hem kortet med posten om du blivit godkänd. För att kunna använda det måste det aktiveras med en PIN-kod som skickas separat några dagar senare. Skulle du inte bli godkänd får du ett besked om detta.

Hur lång tid tar det att få ett kreditkort?

Det går inte att ge något exakt svar på hur lång tid det tar, men mellan fyra och tio bankdagar brukar det ta från ansökan tills du har kortet i din hand. Sen tar det några extra dagar innan du fått PIN-koden och kan börja använda ditt nya kreditkort.

Kan jag få ett kreditkort trots betalningsanmärkningar?

Möjligheten finns, men den är mycket liten. Betalningsanmärkningar visas på kreditupplysningen som måste tas inför behandlingen av din ansökan. Om du har betalningsanmärkningar visar det att du inte skött dina betalningar tidigare, och ingen kortutgivare vill riskera att inte få tillbaka sina utlånade pengar.

En liten möjlighet kan dock finnas då det inte är lagstadgat att du inte får ha anmärkningar, bara att undersökningen ska visa att du kan betala. Så om du har mycket stora tillgångar som vida överstiger dina skulder finns ju en möjlighet. Här rekommenderas du att prata med kreditgivaren före du gör ansökan för att kunna få ett förhandsbesked om deras policy.

Vad är årsavgift?

Årsavgiften är den fasta kostnad du betalar för att få ha ett kreditkort. Årsavgiften kan variera väldigt mycket. På den svenska marknaden finns allt från kreditkort utan årsavgift, t.ex Norwegians, re:member flex och bensinbolagens kort till American Express platinum som kostar mer än 6 000 kr om året.

Vad är kreditgräns för ett kreditkort?

Kreditgränsen för ditt kreditkort är hur stor summa du kan handla för. Då du uppnått kreditgränsen måste du betala en del eller hela krediten för att kunna använda det igen. Hur stor kreditgräns du får bestäms av utgivaren av kortet. Detta baseras på din ekonomi, det vill säga hur stort betalningsutrymme du har, och vilken policy de har när det gäller maximal kredit.

Vad händer om jag missar en betalning?

Om du skulle missa en betalning på grund av slarv betalar du bara in den när du får en påminnelsefaktura. Det blir lite dyrare, men ingen katastrof.

Skulle det däremot vara så att du inte kan betala skulden bör du så fort som möjligt ta kontakt med den du är skyldig. Ju fortare du kontaktar dem, ju större chans har du att ni kan komma överens om en lösning. När det gäller kreditkort så finns ju ofta möjligheten till betalningsfria månader, utnyttja detta om det behövs. Nedan följer en sammanställning av vad som händer om du missar din betalning:

  1. Om du missar att betala när din faktura kommer så får du ofta först en påminnelse. Påminnelsen är dock inget som lagen säger är nödvändig, men de flesta brukar skicka ut en. Här tillkommer ofta en påminnelseavgift, enligt lag max 60 kr som bara får tas ut en gång per faktura. Men för att de ska ha rätt att ta ut den måste detta vara reglerat i avtalet om ditt kreditkort.
  2. Om du ändå inte betalar eller bestrider skulden kan du få ett inkassokrav. Hur detta ska vara utformat regleras i inkassolagen (3). Där ska tydligt anges ditt namn, vad skulden gäller och hur stor skulden är. Skuldbeloppet ska vara uppdelat i kapital, ränta och avgifter. Enligt lagen får 180 kr krävas i ersättning.
  3. Skulle du trots detta inte betala kan kreditgivaren eller dess ombud skicka din skuld till kronofogden för att få den fastställd. Då kommer kronofogden att skicka ett brev till dig där du har ett visst antal dagar på dig att svara. Om du godkänner skulden fastställs den av kronofogden och kan nu drivas in via t.ex löneutmätning. Om du bestrider skulden och det finns rimliga skäl att tro dig måste kreditgivaren gå till domstol. Om skulden skickas till kronofogden kan en ytterligare kostnad på 680 kr vid ansökan och ytterligare 600 kr vid en indrivning.

Vid försenad betalning kan du också bli skyldig att betala en dröjsmålsränta istället för din kreditränta. Denna ska vara avtalad och får maximalt uppgå till gällande referensränta plus 40%.

Vad betyder kreditkortets årsränta?

Årsräntan på din kredit är den ränta du skulle betala på din skuld om den fanns under ett helt år. Så om din årsränta är 15% kommer du varje dag du har en skuld betala 15% delat med 365 i ränta, det vill säga 0,041%.

Vad är skillnaden på nominell och effektiv ränta?

Den nominella räntan är den avtalade räntan du ska betala när du utnyttjar krediten. I den effektiva räntan ingår också de avgifter som tillkommer. Båda dessa anges som räntan som betalas under ett år.

Att effektiv ränta används är för att det ska bli lättare att både jämföra lån och att förstå vad lånet kostar. Den måste enligt lag anges i både marknadsföring, då den ska beräknas på det vanligaste lånet, och vid lånelöfte och i låneavtal.

Betalar jag ränta på alla kreditkortsköp?

Du behöver inte betala ränta på alla inköp du gör med ditt kreditkort. Normalt sett fungerar det så att ränta inte betalas så länge som du betalar din faktura i tid så att summan finns på kreditgivarens konto senast på fakturans förfallodag. Det är bara om du betalar ett mindre belopp så att en del av skulden finns kvar efter förfallodatum som du betalar ränta. Då betalar du på den summa som finns kvar och räntan börjar räknas från dagen efter förfallodatum.

Du ska dock vara medveten om att det kan finnas undantag från detta normalfall. I avtalsvillkoren finns det t.ex ofta inskrivet att om du betalar andra räkningar med ditt kort så får du betala ränta från det datum då betalningen görs.

Kan jag sänka räntan på mitt kreditkort?

Om du tycker att räntan på ditt kreditkort är hög och skulle vilja ändra denna så är ofta din enda möjlighet att byta till ett annat kort med lägre ränta. De allra flesta kortutgivare har en fastställd ränta på sina kort som gäller för alla.

Det finns dock några få undantag där du kan ha möjlighet att minska din ränta. Northmill banks kort Rebilla och re:member flex från EnterCard tillämpar båda individuell ränta, så har du något av dessa kan du alltid försöka förhandla ner räntan.

Påverkar kreditkortet min kreditvärdighet?

I många länder fungerar det så att du bygger upp din kreditvärdighet genom att använda krediter och sköta dessa. I Sverige så har vi inte detta system så i teorin skulle man kunna säga nej. Men i praktiken påverkas du ändå, om än i mindre grad än i t.ex USA.

Vilka olika typer av kreditkort finns?

Kreditkorten kan delas in i olika grupper utifrån vilka fördelar de ger i bonusar och rabatter. De huvudsakliga grupperna är:

• Resekort

Resekorten ger framförallt fördelar som är inriktade på flygresor och är kopplade till ett flygbolags bonusprogram. I Sverige finns bland annat Norwegiankortet och SAS EuroBonus.

Ett kort från Norwegian har ingen årsavgift och vid kontantuttag tas ingen avgift ut från Norwegian. De ger en större bonus vid köp av resor med Norwegian men du får också 0,5 kr i bonus per 100 kr av dina övriga köp som cashpoints. Dessa poäng kan du därefter använda för att betala resor med och varje cashpoint motsvarar 1 norsk krona.

Med SAS Eurobonus kan du välja mellan kort från American Express eller Mastercard. Här finns ett flertal olika kort med olika förmåner och kostnader, Gemensamt för dem är dock att du tjänar eurobonuspoäng när du använder dem. Dessa poäng har ett lite bredare användningsområde än Norwegians kort. Du kan förutom att köpa resor med SAS även resa med andra flygbolag inom Star Alliance, uppgradera din biljettklass och köpa allt från klockor och kaffebryggare till en Ipad.

• Bensinkort

Denna typ av kort som utfärdas av de stora bensinbolagen är framförallt inriktade på att ge rabatt på köp av drivmedel. De största utgivarna här är OKQ8, Circle K och Shell. Shell och Circle K har en fast rabatt på 15 öre per liter medan OKQ8 bara ger rabatt, 25 öre, de första 6 tankningarna. Men OKQ8 ger istället en återbäring på allt du betalat på deras stationer vilket baseras på vilken vinst föreningen gjort och hur mycket du handlat.

Alla kort ger också bonus på det du handlar utanför deras kedja med vissa undantag, som hos konkurrerande bensinbolag. Bonusen är 0,5% hos Shell och 0,3% hos de övriga två och sätts automatiskt in på ditt kort.

• Matkort

Här har vi kreditkort från ICA och COOP. När det gäller bonus så är Coops kort en klar vinnare då de ger bonus på alla inköp. De ger både bonus och återbäring vid inköp i sina egna butiker. ICAs kort är klart sämre då de endast ger bonus vid köp på ICA och bonusen du får är exakt samma som med ett medlemskort. Kostnaden för båda korten ligger nära 300 kr per år.

• Bonuskort

Många kreditkort ger någon form av bonus på dina inköp, men några saknar detta, t.ex SEBs kreditkort. Ett annat som saknar bonus är Ikano banks kort som istället fokuserar på rabatter. Om du vill ha bonus så finns det bättre och sämre kort att välja mellan. Det första du bör fråga dig är vilken form av bonus du vill ha. Fria flygresor? Eller vill du få rena pengar som du kan använda hur du vill?

Inom resesegmentet finns det två huvudsakliga val, Bank Norwegians kreditkort och kort kopplade till SAS Eurobonus. Här skulle jag i första hand föreslå ett av de kort med Eurobonus då dessa ger möjlighet att tjäna bonuspoäng på allt du köper. Norwegians kreditkort å andra sidan ger bara poäng på flygresor du köper med dem. Det finns ett flertal olika kort som är kopplade till Eurobonus. SAS har sina egna varianter där du kan välja mellan olika kort med endera Mastercard eller American Express som betalningsförmedlare.

Vill du hellre få tillbaka pengar du själv väljer vad du ska använda dem finns ett flertal olika att välja mellan. Det kort jag hittat som ger den högsta bonusen är Komplett Banks kreditkort som ger 4% vid köp hos dem, 2% på webbplatser som är registrerade som e-handel av mastercard och 1% på övriga köp. Ett annat kort med bra bonus är COOPs vilket ger 0,5% på allt du handlar och dessutom återbäring på det du handlar i COOPs butiker.

• Premiumkort

Detta är de mer exklusiva korten. De har en högre årsavgift, men i gengäld får du tillgång till exklusiva förmåner och möjlighet till en högre kredit.

Det kort som kanske är mest omtalat bland dessa är American Express Centurion. Detta kort, även kallat Black, lanserades vid millennieskiftet och kan bara fås via en personlig inbjudan. Värt att notera är att det inte är ett kreditkort utan ett betalkort, så hela fakturan måste betalas på en gång. Rykten säger att för att få en inbjudan måste du använda ett annat Amex och handla för minst fyra miljoner per år. Då kanske du får en inbjudan.

Förmånerna med detta kort är häpnadsväckande. Du får bland annat tillgång till en personlig assistent 24/7 som kan hjälpa dig med ärenden. Status som Elit-kund hos hotellkedjan Marriott och kanske otroligast, ingen köplimit på kortet, ja du hörde rätt, ingen köplimit. Men smakar det så kostar det. Närmare 75 000 kr bara i inträdesavgift och dessutom 25 000 per år.

Men även om du inte får en inbjudan till Centurion så finns det premiumkort även för dig. Några exempel på detta är Handelsbankens Platinum som utöver en rad förmåner och bonusar även är det kreditkort som har den lägsta räntan på den svenska marknaden. Årsavgiften för detta kort är lite mindre, 2 400 kr.

När ska en kreditkortsfaktura betalas?

Kreditkortsfakturan ska betalas så att beloppet finns på mottagarens konto senast på fakturans förfallodag. Vilken förfallodag som gäller kan skilja sig åt mellan olika utgivare, och ska anges i avtalet. Det normala är att det du handlar i t.ex januari samlas på en faktura som du får i början på februari, och ska betala i slutet på februari.

Kan jag ändra fakturans förfallodag?

Eftersom fakturans förfallodag är avtalad mellan dig och utgivaren av kortet har du ingen rätt att kräva att datumet ändras. Vad du kan göra är att ta kontakt med din kortutgivare och fråga om det går att ändra datum och varför.

Hur gör jag för att avbetala skulden på kreditkortet?

När du ska betala fakturan betalar du helt enkelt så mycket du vill betala. Oftast är betalningssumman på din faktura den minsta summa du måste betala, men du kan själv välja att betala en större summa.

En sak att tänka på är att om du betalar mindre än det totala skulden minskar också ditt betalningsutrymme under nästa månad.

Hur mycket måste jag betala varje månad?

Du måste betala minst en viss procent av din skuld när du betalar, och betalningen måste också uppgå till ett visst antal kronor. På din faktura finns det angivet både din totala skuld och det minsta belopp du kan betala.

Det bästa rent ekonomiskt är ju att betala så stor del av din skuld som du bara kan. Ju mindre du betalar, desto mer ränta kommer att läggas på.

Om mitt kreditkortsköp inte fungerar, kan jag då få en återbetalning?

Om du t.ex skulle betala för en vara vid köp online och du inte får någon skickad till dig eller varan skulle vara skadad har du ett bra skydd vid köp med kreditkort. Enligt konsumentkreditlagen (2) kan du ställa samma krav på kreditgivaren som du gör mot det företag du handlat hos. Ett exempel på när du kan utnyttja detta är om du utnyttjat din ångerrätt och returnerat varan, men inte fått någon återbetalning. Ett annat exempel är om företaget skulle gå i konkurs och du får inte varan eller tjänsten, t.ex en flygresa.

För att kunna utnyttja denna möjlighet finns det några saker du måste tänka på. Du ska först ta kontakt med det berörda företaget för att själv lösa situationen, Detta bör helst ske skriftligt, gärna via mail, så att du har dokumentation på att så skett och vad som sagts. Därefter kontaktar du din kreditgivare, också detta skriftligt. Till denne meddelar du vad som skett och hur du försökt lösa detta. Du ska bifoga all dokumentation kring ärendet du har, såsom orderbekräftelse, din reklamation och företagets eventuella svar på detta.

Vad händer om det finns debiteringar på mitt kreditkort jag inte gjort?

Om du ser att det finns debiteringar du inte gjort på din faktura ska du reklamera dessa till ditt korts utfärdare. I normalfallet ska pengarna för de debiteringar du anser vara felaktiga återbetalas till ditt konto medan fallet utreds. Om utgivaren inte anser att det varit obehöriga transaktioner får du betala dem.

När ni inte är överens om uttagen varit obehöriga kan du överklaga beslutet till bankens klagomålsavdelning. Skulle beslutet gå dig emot även här kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden, ARN. Kreditgivarna behöver inte följa ARNs beslut, men brukar göra det.

Vad händer om mitt kreditkort blir stulet?

Om du skulle bli av med ditt kort ska du omedelbart spärra kortet. Hos den som gett ut ditt kort finns uppgifter om vilket telefonnummer som spärrtjänsten har. Du kan här spärra ditt kort dygnet runt alla dagar. Därefter ska du ta kontakt med din kortutgivare och meddela vad som hänt.

Om du inte varit oaktsam med ditt kort och anmält det inom rimlig tid efter att du blivit av med det ska du inte behöva betala för vad som hänt efter att du tappat det. Du måste dock alltid stå för en självrisk. Den är 400 kr eller 1 200 kr om koden använts och du skaffat kortet efter den 1 maj 2018. Skulle du anses ha varit grovt oaktsam så får du stå för transaktioner upp till 12 000 kr som konsument. I sällsynta fall kan du bli ansvarig för ett obegränsat belopp, men du ska då anses ha varit särskilt klandervärd.

Vad gäller vad som är rimlig tid att anmäla förlusten så kan man säga att ju snabbare det sker dess större chans att du slipper betalningsansvar. Ta därför för vana att varje gång du varit ute kontrollera att du har ditt kort när du kommer hem.

Kan jag använda kreditkort utomlands?

De allra flesta kreditkort kan användas utomlands. Vad du bör tänka på är att vissa kreditkort har en avgift vid köp och uttag i utlandet medans andra är avgiftsfria. Du kan också få betala en avgift för valutaväxling och vissa kort tar ut ränta från tidpunkten för uttaget. Dessutom får du ofta betala en avgift till den bank som äger uttagsautomaten när du gör kontantuttag.

I många länder kan det också vara så att du måste använda kontanter för att betala allt från taxiresor till restaurangnotor. Då kan det ju bli dyrt med många små kontantuttag om det finns avgifter på detta.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att använda mitt kreditkort utomlands?

En fördel med att använda kreditkortet utomlands är att du slipper ha hela din reskassa i kontanter. Att i början av resan bli rånad på en stor summa kontanter är ju inte det roligaste du kan råka ut för. Har du ett kort som ger bonus på dina köp så får du också en liten rabatt på allt du köper. Slutligen har du ju en reserv lätt åtkomlig om du skulle råka ut för något oförutsett.

Men det finns nackdelar med att använda kreditkortet också. Till att börja med kan det bli dyrt, många kortutgivare tar ut både en valutaväxlingsavgift och avgifter vid kontantuttag. I vissa fall får du också betala ränta direkt när du tar ut pengar i en automat. Här gäller det att jämföra korten utifrån hur du tror att du kommer att använda det. Reser du i ett land där kreditkort fungerar nästan överallt så är ju valutaväxlingsavgiften viktigast. Kommer du att göra mer kontantuttag blir ju en kombination av växlingsavgiften och kontantuttagsavgiften att avgöra vilket som är bäst.

Några av de bästa kreditkorten att använda utomlands är Norwegians kreditkort. Med detta har du inga avgifter vid kontantuttag, och en växlingsavgift på 1.75%. Samma avgifter har även Kompletts kreditkort, men här har du också fördelen att alla inköp är bonusgrundande. Båda dessa har dessutom ingen årsavgift.

Om du vet att du inte kommer att göra några kontantuttag finns dock kort utan växlingsavgift, t.ex Collector Banks Easy Living, detta kort har dock en avgift vid kontantuttag på 3%, och minst 45 kr och har en årsavgift på 195 kr. Så allt beror på hur du kommer att använda ditt kreditkort.

Andra nackdelar som vissa kan drabbas av är att krediten ger möjlighet att spendera mer än man egentligen tänkt. Ibland har också resenärer varit med om att kreditkortet plötsligt blivit spärrat, då utgivarens övervakningssystem tyckt att transaktionsmönstret varit misstänkt.

Kan jag använda kreditkortet för kontantuttag?

Du kan ta ut kontanter med ditt kreditkort. Både uttag i bankomater och över disk är möjliga att göra, dessutom kan du ta ut en mindre summa i samband med köp på många ställen.

Vad du måste tänka på är att kontrollera villkoren för ditt kort. Vissa kort, t.ex AMEX, tar ränta på ett kontantuttag från det datum då uttaget gjordes. Många av korten har avgiftsfria uttag i automater i Sverige, men utomlands tas oftast en avgift ut. Vid uttag över disk tar majoriteten av kortutgivarna ut en avgift.

Vilka typer av köp ska jag göra med mitt kreditkort?

Det köp som det är viktigast att du använder ditt kreditkort till är köp av resor. Genom att i stort sett alla kort ger minst ett komplement till din hemförsäkrings reseförsäkring så kan detta vara guld värt om olyckan skulle vara framme. Men det är inte den enda förmånen som kortet ger vid köp av resor.

Köpskyddet som konsumentkreditlagen ger gör ju att du inte behöver vara orolig för att flygbolaget går i konkurs. Du har säkert sett eller hört om detta, men visste du att om du betalat med kort slipper du stå kostnaden, men om du betalat direkt från ditt bankkonto saknas det skyddet?

Slutligen kan flygresan ge ett bra tillskott till den bonus du har intjänad på kortet, speciellt om du har ett kort från Norwegian eller SAS Eurobonus.

Andra typer av köp där det finns stora fördelar att betala med kreditkort är sådana där du inte får din vara eller tjänst i samma stund som du gör köpet. Ett typexempel på detta är köp online. Skulle varan inte komma eller vara undermålig och du inte för pengarna tillbaks från säljande företag kan du kräva ersättning från din kortutgivare så du hålls skadelös.

I övrigt kan man säga att det kan vara bra att göra alla köp med kortet om dess bonus gäller alla köp, och vid vissa tillfällen kan det vara rabatter kopplade som gör det extra förmånligt.

Är kreditkortens bonusprogram värda det?

Här skulle vi vilja säga att alla kreditkorts bonusprogram inte är värda sitt pris för alla, men alla kan hitta ett kort som är värt sitt pris för dem.

Om du inte reser mer än någon enstaka gång per år och alltid väljer billigast tänkbara resa finns få fördelar med resekortens bonusprogram. Undantaget kan vara om du handlar för stora summor annars, då kan Eurobonus vara ett alternativ. Det krävs ganska mycket poäng för att kunna köpa en resa med dem och då poängen har en begränsad giltighetstid kommer du inte få så mycket nytta av dem.

Reser du däremot väldigt ofta med flyg, särskilt om du reser i tjänsten och för tillbaka dina utlägg av företaget kan resekorten ge dig gratis resor, kanske till och med flera per år. Då får du väga kortets kostnad mot vad du får ut av det.

För de av oss som inte reser så mycket eller spenderar en förmögenhet finns ändå bonusprogram hos kort utan avgift. Ta Kompletts kort som saknar årsavgift och alltid ger mellan 1 till 4% i bonus på det du köper. Bonussumman är dock begränsad till 500 kr per månad och 2000 per år.

Hur avslutar jag mitt kreditkort, och varför ska jag göra det?

För att avsluta ditt kreditkort meddelar du helt enkelt din kortutgivare att du vill avsluta krediten. Oftast ska det ske via ett särskilt telefonnummer som denna har eller genom att du är inloggad på din sida hos kreditgivaren. Tänk på att krediten måste vara slutbetald för att du ska kunna avsluta den. Orsaken till att avsluta en kredit är oftast en av dessa:

Vad väger ett kreditkort?

Vikten på ett kreditkort är så litet så det är inget du behöver lägga någon större vikt vid. Men om du ändå är nyfiken så väger det normala plastkortet 5 gram. Det tyngsta kortet på den svenska marknaden är Amex Platinum Metal som väger 19 gram och det tyngsta globalt är ett kort utgivet av JP Morgan som väger 27 gram.

Vad ska jag göra om jag hittar ett kreditkort?

Om du hittar ett kreditkort bör du lämna in det till en polisstation eller till dess utfärdare. Du kan också klippa sönder det och skicka med post till den som utfärdat det. Enligt lagen kan man inte kräva hittelön för ett upphittat kreditkort, bara en skälig kostnad för att man återbördat det. Ofta brukar kortutgivarna betala en mindre summa, 99 kr har nämnts, till upphittaren.

Vad räknas som kreditkort och vilka andra typer av kort kan jag betala med?

Det finns ett flertal olika typer av kort som du kan använda för att betala med. Kreditkortet som denna artikel handlar om skiljer sig från de övriga genom att du har en kredit som du handlar för och efter månadens inköp får en faktura som du delbetala om du vill. Så länge du betalar hela beloppet på fakturan kommer du slippa betala ränta.

Ett liknande kort, som ofta förväxlas med kreditkort är betalkorten. I likhet med kreditkorten sker inte betalningen från dig i direkt anslutning till köpet. Istället får du även här en månadsfaktura. Skillnaden mot kreditkortet är att här måste du betala hela summan på en gång.

Debitkortet, som också kallas bankkort, är ett annat vanligt kort. Detta kort är kopplat till ditt konto, och eftersom beloppet dras direkt vid köp kan du aldrig handla för mer pengar än vad du har på ditt konto.

En fjärde variant som är mer ovanlig är de förbetalda korten. De fungerar som ett bankkort, med den skillnaden att dessa inte är kopplad till ditt konto, utan du måste betala in pengar på kortet för att kunna använda det.

Slutligen har vi presentkorten. Dessa är nästan alltid bara möjliga att använda i en viss butikskedja, och har ett förutbestämt belopp laddat i sig.

Varför krävs kreditkort när jag ska hyra bil?

Att biluthyrningsföretagen kräver att betalning sker med ett kreditkort beror på att de reserverar ett belopp på ditt kort för att täcka olika utgifter. Dessa kan gälla t.ex självrisk vid någon form av skada.

Hur ska jag skydda mitt kreditkort?

Att skydda ditt kreditkort är viktigt då ditt ansvar vid obehörigt utnyttjande är beroende på hur väl du skyddat det. Enligt Konsumenternas.se som ägs av en stiftelse underställd bland annat finansinspektionen och konsumentverket ska du (4).

Referenser:

  1. https://lagen.nu/1949:381#K9P1S1
  2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkreditlag-20101846_sfs-2010-1846
  3. https://lagen.nu/1974:182
  4. https://www.konsumenternas.se/betala/olika-betalformer/om-kontokort/kortbedragerier-och-andra-obehoriga-transaktioner

 

Mikael Boman

Mikael Boman är en privatekonomiskribent som började på TjänaPengar 2020. Mikael skriver om kreditkort, försäkringar och privatekonomi. Hans tidigare erfarenhet inkluderar tre år som innehållsskapare för flera publikationer och webbplatser. E-post: [email protected]