Hur mycket kredit bör jag använda?

Hur mycket kredit bör jag använda
Av Per Svensson •  Uppdaterad: 13 september 2022 •  5 min

Hur mycket kredit bör jag använda är en naturlig fråga att ställa och självklart också något som du måste fråga dig själv. Svaret på den frågan har en stor betydelse, inte bara för vilket eller vilka  kreditkort du skall ansöka om utan också hur det kommer att prägla din nuvarande och framtida ekonomi, efter att du införskaffat och börjat använda ditt kreditkort.

Det gäller med anda ord att hitta en kontrollerbar och ekonomiskt fördelaktig balans mellan att utnyttja sitt, eller sina kreditkort eller inte. Kreditkort är inte en genväg till ett bättre liv och levande om de inte används på rätt sätt. Tar du dock ditt kreditkortsanvändande på seriöst allvar kan de ge dig ett enklare och mindre bekymmersamt liv.

Svaret kommer att göra dig besviken

Det något nedslående svaret på frågan om hur mycket kredit du bör använda är att det inte finns något generellt svar på den frågan. Svaret beror helt enkelt på var och ens enskilda ekonomiska situation. Det finns naturligtvis också ett annat svar, men det hjälper dig föga och det svaret säger, handla aldrig på kredit eftersom det innebär att du lever över dina tillgångar. Det svaret är dock inte riktigt sant eller om så hellre vill, beaktar inte alla aspekter, eftersom ett kreditkort, rätt hanterat kan vara till en fördel för dig och din ekonomi. Innan du fortsätter att läsa denna artikel rekommenderar vi att du läser minst två av våra andra artiklar om kreditkort, Skaffa kreditkort och Hantera flera kreditkort, om du inte redan gjort det. Anledningen till rekommendationen är att det skall bli enklare för dig att förstå det tankesätt vi följer vad det gäller kreditkort.

Beror på din ekonomiska situation

Tillbaka till frågan om hur mycket kredit du bör använda och varför det inte finns något generellt svar på frågan. Det enkla svaret är helt enkelt att det beror på:

Om du inte analyser dessa faktorer kommer det att bli omöjligt för dig att få ens en svag uppfattning om hur ditt kreditkortsanvändande påverkar din ekonomi och hur du bör använda ditt eller dina kort för att kunna hålla kontroll på din nuvarande och framtida ekonomi.

4 generella regler för hur mycket kredit

Däremot finns det några generella regler som du bör följa för att användande av kreditkort skall fungera smidigt och till fördel för dig och din ekonomi.

1. Ansök aldrig om mer kredit än du anser att du verkligen behöver

Generellt sett är det så att ju högre kredit du begär, desto högre ränta får du betala på dina inköp, i vissa fall beroende på om du gör en total månadsinbetalning av din skuld eller fördelar din betalning över flera månader. Dessutom fungerar det mänskliga psyket på så sätt att vi, med ett kreditkort, inser att vi har möjlighet att köpa trots att vi inte har pengarna och lätt  rationaliserar bort att vi handlar för lånade pengar som skall återbetalas och ofta med ett räntepåslag.

2. Inte mer kredit än normalbehovet per månad

Hänvisande till ovanstående är den gyllene regeln att inte begära mer kredit än vad du anser som normalbehovet per månad.

3. Ansök om högre kredit vid särskilda tillfällen

Om ett specialerbjudande skulle dyka upp och du inte har pengar eller kredit till det kan du alltid ansöka om högre kredit, alternativt ansöka om ett nytt kort från ett annat företag eller från en bank. Du får vanligtvis svar inom en vecka och det är sällan ett erbjudande är kortare än så, även om inköpsstället.

4. Använd aldrig dina kreditkort på ett sätt som gör att du förköper dig

Med andra ord, använd ditt eller dina kreditkort med eftertanke och förstånd. Försöker få dig att tro något annat. Under den här perioden hinner du dessutom att tänka över om du verkligen vill ha varan och om du behöver den just nu och om du befinner dig i ett läge då det är lämpligt att dra på sig ytterligare kostnader, framförallt med tanke på din aktuella ekonomiska situation.

Slutord

Om du inte har en genomtänkt plan över hur du skall använda dina kreditkort och följer den, leder ditt eller dina kreditkort lätt till att du hamnar i en “lyxfälla” som kan vara mycket svår at ta sig ur och där dina kostnader bara ökar över tid. Med ett planerat och strukturerat användande kan istället ditt eller dina kreditkort ge dig ett behagligt liv som du troligtvis aldrig hade kunnat uppnå utan det eller dem, i vart fall inte vid den tidpunkten.

Per Svensson

Per Svensson är en kreditkortsskribent som gick med i TjänaPengar 2020. När han inte skriver om pengar tycker Per om att resa och undvika kreditkortsavgifter. E-post: [email protected]