Aktier för nybörjare

Aktier för nybörjare
Av Caroline Hasl •  Uppdaterad: 7 september 2022 •  16 min

 Vi har alla någon gång tänkt på att handel med aktier verkar intressant och spännande och vi har även tänkt att det kan gynna oss med en stor fördel för vårt sparande. Aktiehandel kan hjälpa dig med att öka ditt kapital och spara ihop till de framtida mål du har vare sig det är ett köp av en fastighet, starta ett eget företag, eller pensionssparande. Handel med aktier kan vara ett roligt och aktivt intresse eller något du kan lämna över till en finansiell rådgivare eller till och med robotrådgivning. Det finns många vägar att gå och nu har du tagit det första steget för att läsa om hur man kommer igång med aktier som nybörjare. Här får du lära dig grundläggande fakta om aktier samt tips till hur du kan komma igång vilket förhoppningsvis kan inspirera dig till att börja handla med aktier och spara redan idag.

Vad är aktier? 

Ett företag kan sälja aktier, delar av sitt företag, till andra för att samla in pengar till andra saker. Det kan exempelvis vara pengar som används för att skapa nya produkter, öppna nya fabriker, expansion, eller för att anställa fler personer. Vem som helst kan köpa aktier och när någon köper aktier så köper personen alltså en del av företaget. Det betyder också att när det går bra för företaget så får också du som aktieägare ut vinster. Att äga aktier ger dig i många fall också rätt att ha någon form av påverkan på företaget och dess verksamhet. Har du tillräckligt många aktier kan du få vara med och fatta beslut som kan hjälpa företaget att gå ännu bättre vilket i sin tur också ger dig större vinster som aktieägare.

Finns det olika typer av aktier? 

Aktier kategoriseras vanligtvis i två kategorier, stamaktier och preferensaktier. Dessa två skiljer sig genom att stamaktier innebär röstvärde och preferensaktier innebär utdelning. Stamaktier delas vidare in i tre underkategorier: A, B, och C. Detta är uppdelat för att visa att det finns olika stort röstvärde på stamaktien. En A-aktie har exempelvis högre röstvärde än en B-aktie. När det är dags för bolagets årsstämma använder alltså aktieägarna den rösträtt de har från sina stamaktier. De som fokuserar på aktiesparande sätter vanligtvis inte så stor fokus på A-aktier som har större röstvärde då de inte har ett intresse för att fatta beslut i verksamheten, utan bara investera i företaget och få utdelning. Det är därför vanligare att då satsa på B-aktier som innebär en mycket mindre rösträtt och där aktien även är mycket billigare än A-aktien.

Preferensaktier ges ut av företaget när de inte kan eller vill ta ett lån från banken. Dessa aktier har en förutbestämd aktieutdelning som sker exempelvis kvartalsvis. Även om den är förutbestämd så är den inte garanterad eftersom att det även beror på företagets ekonomiska ställning. De som köper preferensaktier har förtur vid aktieutdelning före de som har stamaktier. Preferensaktier innebär vanligtvis också att man inte har rösträtt vid årsstämman. Till skillnad från stamaktier så påverkas inte priset på preferensaktier på samma sätt utan styrs snarare av företagets förutsättningar att kunna betala aktieutdelning och vad det allmänna ränteläget är.

En sista typ av aktier som egentligen är en helt annan sorters aktie är ETF (Exchange Traded Fund), även kallad börshandlad fond. Den hanteras som en aktie med bra omsättning och kopplas vanligtvis till utvecklingen av en indexfond. Det finns flera fördelar med en ETF däribland en bra riskspridning till en låg kostnad som passar alla sparare.

Hur ökar och minskar aktier i värde?

 Värdet på en aktie bestäms av köparna och säljarna av aktierna. Många andra faktorer så som nyheter och framsteg påverkar vad köparna eller säljarna är villiga att ge för aktierna. Om ett företag exempelvis meddelar om en positiv nyhet där de ska utveckla en ny produkt så kan många se det potential som företaget har och vilka framtida vinster det kan ge. På så sätt kan värdet på aktien öka och ökar även mer när fler och fler väljer att investera i företaget. Om det istället kommer ut en negativ nyhet om exempelvis VD:n på företaget som gjort något fel så kan många tolka det som att det kommer börja att gå dåligt för företaget och därav vilja sälja av sina aktier, vilket i sin tur gör att de minskar i värde eftersom att färre personer vill ha aktier i just detta företaget.

Hur köper man aktier? 

När du vill komma igång med din första investering i aktier så kan du undra hur man går tillväga för att köpa aktier. Det finns många olika alternativ för hur du kan börja handla med aktier och det beror helt och hållet på vad du är ute efter med ditt investerande och sparande. Det bästa är att börja med att definiera vilket behov eller intresse du har för aktier. Eftersom att det finns många olika typer av aktier och företag att investera i så kan det vara bra att först definiera vad du är ute efter. Vill du exempelvis bara testa på och köpa aktier inom en stabil och växande industri, spara långsiktigt för din pension, eller ta risker och nå kortsiktiga mål? Det finns olika aktier och industrier för allt och det bästa är att först ta reda på vad du vill komma igång med.

Robotrådgivning 

Robotrådgivning är ett smidigt sätt att börja investera i aktier där mycket sköts automatiskt av en digital AI-lösning. En robotrådgivare ställer dig frågor om ditt intresse för sparande och vad du har för mål och behov. Baserat på detta kommer robotrådgivaren automatiskt skapa en plan åt dig och sedan börja investera med de pengar du vill köpa aktier med. Utifrån stor data kan roboten utföra många analyser, följa marknaden, och se statistik för att kunna göra investeringar med hög framgång. En fördel med robotrådgivare är att de tar väldigt små avgifter till skillnad från en mänsklig finansiell rådgivare och det är därför robotrådgivning kan vara ett bra första steg för din aktiehandel om du precis kommit igång med ditt sparande.

Finansiell rådgivare 

Om du känner att du vill ha mer guidning och kunskap från någon med erfarenhet så kan det vara bra att börja med en finansiell rådgivare. En finansiell rådgivare är en person som du kan diskutera med när det kommer till handlandet av aktier och som sedan hjälper dig hantera din aktieportfölj. Du kan själv välja hur mycket du vill att rådgivaren ska hantera åt dig. Finansiella rådgivare tar en provision eller avgifter för det arbete de utför så om du precis har kommit igång med aktiehandeln och har ett litet sparande så kan du först börja på egen hand eller med robotrådgivningen och sedan gå över till en finansiell rådgivare. Många väljer även att gå över till en finansiell rådgivare när de har handlat med aktier ett tag och känner att de kan låta någon annan ta över och hantera aktieportföljen.

Eget handlande 

Om du vill komma igång helt och hållet på egen hand så finns det många möjligheter för dig att göra just det. Du kommer att behöva ett konto (kallas ibland även depå eller förvar) eller en mäklare som utför handeln vilket finns tillgängligt för olika avgifter. Kontot är inte som ett vanligt bankkonto utan helt enkelt ett konto där du förvarar dina värdepapper. Precis som att du behöver en fastighetsmäklare för att köpa ett hus så behöver du en aktiemäklare för att köpa aktier. Avgiften som betalas under handeln av aktier kallas vanligtvis för courtage. Desto mer du handlar och desto mer erfaren du blir, desto mindre blir oftast courtaget. När du handlar på egen hand så behöver du läsa på lite mer om marknaden och de aktier du är intresserad av för att sedan gå till en aktiemäklare och utföra köpet. Det är också viktigt att fortsätta att följa marknaden och den utvecklingen som sker inom den industrin där du köpt aktier.

Att betala skatt på sina aktier 

Det finns främst två typer av konton (depåer) för dina aktier: traditionella depåer och investeringssparkonton (ISK). Detta påverkar hur du ska skatta när det är dags att deklarera.

Traditionella depåer, som även kan kallas aktie- eller fondkonto, ska skattas med 30% på utdelade vinster (kapitalvinstskatt) eller när du säljer med vinst. Detta görs varje gång det sker en vinst eller utdelning. På ett investeringssparkonto (ISK) skattas endast en procentsats per år och den baseras på det värdet som kontot har, även kallat schablonskatt. När du har ett ISK ska du alltså inte skatta varje gång du gör en vinst, som är den största skillnaden mellan ett ISK och en traditionell depå. 

Vilka olika börser kan man handla på? 

Aktiebörsen fungerar som en handelsplats där köpare och säljare möts. I den nordiska aktiehandeln finner du Nasdaq OMX (Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn), Oslo Börs, NGM och Aktietorget. De som kan utföra handeln är medlemmar som måste uppfylla särskilda krav för att få ett medlemskap och dessa är främst aktiemäklare, mäklarfirmor, och banker. Börserna är vanligtvis indelade i olika listor där det finns tre kategorier: large cap, mid cap, och small cap. Den första kategorin innefattar bolag som har ett börsvärde på över en miljard euro, den andra kategorin innefattar bolag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner till en miljard euro, och den sista kategorin är de bolag som har ett börsvärde på mindre än 150 miljoner euro.

Hur mycket behöver jag för att komma igång? 

Det kan verka som att man behöver mycket pengar och sparande för att komma igång med aktiehandel men så är inte fallet. I de flesta fall så finns det inga minimikrav på hur mycket som måste investeras och du kan komma igång med så lite som tusen kronor. Som det har diskuterats tidigare i den här artikeln så finns det flera olika sätt att komma igång på som inte kräver för stora avgifter; robotrådgivning, finansiell rådgivare eller research på egen hand. Alla har sina fördelar och olika avgifter och kostnader och det är därför upp till dig och ditt behov att se vad som passar bäst.

Varför är det bra att investera i aktier?

Det finns många fördelar med att investera i aktier. När du väl börjar läsa om de möjligheter som finns (precis som du gör just nu) så märker du snabbt hur mycket det finns att ta del av när det gäller handel med aktier. Det behöver inte alls vara komplicerat och läskigt utan tvärtom snarare spännande och fördelaktigt. Om du känner att du är i ett stadie av ditt liv där du har ett buffertsparande och vill få det att växa mer så kan aktier vara precis det du är ute efter. 

Att investera i aktier hjälper också många företag att samla ihop pengar för att utveckla sin verksamhet som i sin tur kan hjälpa till att utveckla samhället. När man handlar med aktier stöttar man exempelvis att fler kan anställas, att nya produkter kan skapas, och att teknologier utvecklas. Det stärker också de industrier som företaget arbetar inom.

Det finns även olika fördelar med de två sorters aktier som går att handla med. Om du väljer att använda ett investeringssparkonto (ISK) så slipper du mycket krångel när det är dags för deklaration eftersom att du bara deklarerar en procentsats (årlig skatt) som baseras på värdet av kontot. Detta görs nästan helt per automatik via Skatteverket och sparar mycket tid och arbete från din sida. Ytterligare en fördel med ett ISK är att det beskattas fördelaktigt till skillnad från en traditionell depå.

Vilka risker finns det med att handla med aktier? 

Du har säkert någon gång tänkt att en investering i aktier är riskfylld och att aktiemarknaden kan krascha när som helst. Om man tar en titt på aktiemarknadens utvecklingen så har den dock alltid gått framåt och uppåt. Att den kan hamna i obalans på grund av andra faktorer så som kriser, olyckor eller katastrofer är naturligt precis som med allt i annat i vår värld. Det finns risker med allt i livet och det bästa man kan göra för att undvika en risk är att bli påläst och skaffa sig erfarenhet vilket är precis det du kan göra med aktier.

Genom att konstant söka ny information, uppdatera dig om investeringar och nyheter samt följa marknadens utvecklingen så blir det mycket lättare för dig att undvika risker på aktiemarknaden. Du kan också snabbt inse att det kan vara både spännande och roligt!

När det kommer till att välja vilken typ av aktier man vill handla med så finns det både fördelar och nackdelar. Om du väljer att handla med ett ISK så är en nackdel att du inte kommer kunna göra förlustavdrag för dina värdepappersaffärer. Det går även inte att välja alla typer av optionsinnehav, onoterade värdepapper eller göra blankningsaffärer på ett ISK. Blankning betyder att en person lånar aktier från en annan person och sedan säljer de på marknaden för att senare lämna tillbaka aktierna till långivaren vid ett specifikt tillfälle, något som även kallas äkta blankning. Det finns även oäkta eller naken blankning som innebär att en investerare säljer aktier som inte finns på kontot vid försäljningstidpunkten för att istället köpa in aktierna senare under dagen.

Det finns alltså flera regler och kriterier som måste uppfyllas för att handla med aktier och om du låter en aktiemäklare eller robotrådgivare ta hand om din aktieportfölj så behöver du inte oroa dig mycket för detta utan du kan låta en expert ta hand om dessa punkter medan du kan fokusera på att följa marknaden och lära dig nya intressanta saker om de industrier och teknologier som växer.

Sammanfattning 

Att handla med aktier är något som vi alla någon gång funderat på att ge oss in i men vi har kanske hindrats av att ha känt att vår kunskap inte är tillräcklig eller att vi behöver ett större sparande för att komma igång. Med denna artikeln har vi introducerat dig till möjligheterna med att handla med aktier och hur du kan komma igång redan idag med så lite som tusen kronor. Allt handlar om att hitta din egen väg och intresse till hur du vill komma igång med ditt handlande och sparande. Hitta din nisch genom att exempelvis ta en titt på industrier eller företaget som du finner intressanta och som passar din bakgrund.

Aktier delas in i olika kategorier, främst stamaktier och preferensaktier, där stamaktier vidare har tre grupperingar (A, B, C). Du kan också öppna olika konton där de två vanligaste är traditionella depåer och investeringskonto. När du kommer igång med ditt handlande kan du välja om du vill investera på egen hand, genom att själv öppna ett konto, gå via en finansiell rådgivare eller aktiemäklare, eller till och med ta hjälp av robotrådgivning. Det finns många vägar att gå och det är upp till dig att se vad du har för behov när det kommer till ditt handlande. 

När du ska börja handla med aktier kan du först ta ett steg tillbaka och identifiera vad det är behov och intresse du har. Ta även en titt på din ekonomiska ställning och se vad du har för möjligheter. Om du känner att du behöver mer guidning och hjälp kan du vända dig till en finansiell rådgivare som du kan diskutera med och som sedan kommer att hantera din aktieportfölj. Du kan också använda dig utav robotrådgivning som utifrån stor data och AI-lösningar kan rekommendera aktier med stora möjligheter.

Det viktigaste är att du känner dig trygg i att testa dig fram och lära dig mer om aktiemarknaden på vägen. Du har redan tagit det första steget genom att läsa den här artikeln och det finns mycket mer spännande att ta del av när det kommer till aktiehandeln som kan komma att gynna dig redan idag.

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom privatekonomi och sparande. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet. E-post: [email protected]